Referencie

Vybrané realizované investičné zákazky v zdravotníckych zariadeniach

v Slovenskej republike v rokoch 2007 – 2018

 

 • Banská Bystrica - DFNsP - Nadstavba a rekonštrukcia budovy.
 • Univerzitná nemocnica Bratislava - Mickiewiczova ul.
 • Bratislava – Kramáre, DFNsP  - Transplantačná jednotka kostnej drene.
 • Komárno - rekonštrukcia operačných sál.
 • Malacky - rekonštrukcia nemocnice - operačné sály 4. NP
 • Malacky - rekonštrukcia ARO 3. NP
 • Poprad - rekonštrukcia detského odd. JIS 8. NP
 • Skalica - SO 01 - Rekonštrukcia a nadstavba - Urgentný príjem.
 • Skalica - SO 02 - NsP Skalica SO 02 - Rekonštrukcia a dostavba oddelenia RTG - DIAGNOSTIKA
 • Skalica - SO 03 - Rekonštrukcia a nadstavba lôžkového monobloku.
 • Žilina - Veterinárne špecializované centrum ANIMAGROUP
 • Banská Bystrica SÚSCCH a.s. - interný pavilón - Osvetľovacie inštalačné rampy.
 • Banská Bystrica, FNsP F.D. Roosevelta  - Pracovisko CT - Rozvody medicinálnych plynov vrátane ukončenia lekárskymi panelmi.
 • Bojnice, NsP Prievidza - Dialýza - Rozvody medicinálnych plynov vrátane ukončenia lekárskymi panelmi.
 • Bojnice, NsP Prievidza - Gynekologické odd. - oper. sála - Rozvody medicinálnych plynov vrátane ukončenia lekárskymi panelmi.
 • Bojnice, NsP Prievidza - Pľúcné odd. - oper. sála - Rozvody medicinálnych plynov vrátane ukončenia lekárskymi panelmi.
 • Bratislava - Interklinik  - operačná sála, lôžková izba - Rozvody medicinálnych plynov, osvetľovacia inštalačná lôžková rampa, pevný stropný statív.
 • Bratislava – Kramáre, DFNsP  - Magnetická rezonancia - Rozvody medicinálnych plynov vrátane ukončenia lekárskymi panelmi.
 • Bratislava – Kramáre, DFNsP  - Urgentný príjem časť A + B - Rozvody medicinálnych plynov, osvetľovacie lôžkové rampy, zdrojový most.
 • Bratislava – Kramáre, DFNsP  - operačná sála – 1. poschodie - Rozvody medicinálnych plynov vrátane ukončenia lekárskymi panelmi.
 • Bratislava – Kramáre, FNsP  - Gynekológia 8. posch. - Rozvody medicinálnych plynov vrátane ukončenia lekárskymi panelmi.
 • Bratislava – Kramáre, FNsP  - Operačné sály - 5. posch. - Rozvody medicinálnych plynov, osvetľovacie inštalačné lôžkové rampy, otočné stropné statívy so zdvihom.
 • Bratislava – Limbova, DFNsP  - Onkológia, 2. posch. - Rozvody medicinálnych plynov, osvetľovacie inštalačné lôžkové rampy.
 • Bratislava – Limbova, DFNsP  - Onkológia, 2. posch. - Rozvody medicinálnych plynov vrátane ukončenia lekárskymi panelmi.
 • Bratislava, Kochovo sanatórium - Kochovo sanatórium SO-01
 • Gynekologicko-pôrodnícke centrum - Rozvody medicinálnych plynov vrátane ukončenia lekárskymi panelmi.
 • Bratislava, Kochovo sanatórium - Kochovo sanatórium SO-01 - Rozvody medicinálnych plynov, a osvetľovacie inštalačné lôžkové rampy.
 • Bratislava, Kochovo sanatórium - Kochovo sanatórium SO-02
 • Gynekologicko-pôrodnícke centrum - Osvetľovacia inštalačná rampa.
 • Gynekologicko-pôrodnícke centrum - Otočné stropné stativy, pevné stropné statívy.
 • Bratislava Onkologický ústav sv. Alžbety - modernizácia priestorov kliniky nukleárnej medicíny 4. poschodie blok A, A1 - Osvetľovacie lôžkové inštalačné rampy.
 • Bratislava Onkologický ústav sv. Alžbety - modernizácia priestorov kliniky nukleárnej medicíny 4. poschodie blok A, A1 - Rozvody medicinálnych plynov vrátane ukončenia lekárskymi panelmi.
 • Galanta, NsP - rôzne oddelenia - Rozvody medicinálnych plynov vrátane ukončenia lekárskymi panelmi, pevný stropný statív.
 • Košice, FN - Interná JIS - Osvetľovacie inštalačné rampy.
 • Komárno, FN - ARO, Gynekologické a chir. odd. - výmena rýchlospojok.
 • Malacky - Interné JIS, oper. Sály, ARO - Rozvody medicinálnych plynov vrátane ukončenia lekárskymi panelmi, lôžkové osvetľovacie inštalačné rampy, zdrojová stanica.
 • Martin - Fitcentrum Harmónia - Jednodňová chirurgia - Rozvody medicinálnych plynov vrátane ukončenia lekárskymi panelmi.
 • Martin UN - Chirurgický pavilón 04 - Rozvody medicinálnych plynov, lekárske panely, kompresorová a vákuova stanica.
 • Martin UN - Ortopédia – lôžková časť 3. poschodie - Osvetľovacie inštalačné rampy.
 • Martin UN - Ortopédia – lôžková časť 3. poschodie - Rozvody medicinálnych plynov vrátane ukončenia lekárskymi panelmi.
 • Nitra Zobor, Nem. Sv. Svorada - Rekonštrukcia lôžkového pavilónu - Rozvody medicinálnych plynov vrátane ukončenia lekárskymi panelmi, osvetľovacie inštalačné rampy.
 • Partizánske, Nsp - LDCH pri NsP P. Bystrica - Rozvody medicinálnych plynov vrátane ukončenia lekárskymi panelmi.
 • Povážská Bystrica, NsP - LDCH pri NsP P. Bystrica - Osvetľovacie lôžkové rampy
 • Ružomberok, ÚVN SNP - Rozvody medicinálnych plynov vrátane ukončenia lekárskymi panelmi, otočný statív, vákuová a kompresorová stanica.
 • Spišská Nová Ves, NsP - Rozvody medicinálnych plynov vrátane ukončenia lekárskymi panelmi.
 • Trenčín - FN - interná JIS, Hyperbalická komora - Rozvody medicinálnych plynov, osvetľovacie inštalačné lôžkové rampy, zdrojové stĺpy, lekárské panely.
 • Vyšné Hágy, Liečebný ústav - 6. posch. - JIS - Osvetľovacie lôžkové rampy, zdrojové mosty,…
 • Zvolen, NsP Vaše zdravie - Interné odd. - Rozvody medicinálnych plynov vrátane ukončenia lekárskymi panelmi.
 • Zvolen, Medicentrum - Jednodňová chirurgia - Rozvody medicinálnych plynov, otočný stropný statív.
 • Žiar nad Hronom, Všeobecná nemocnica - pľúcne odd., Interná JIS - Rozvody medicinálnych plynov vrátane ukončenia lekárskymi panelmi.